VI FLYTTET I 2017

FOTO: MESH. MESH smykker seg med å være Oslos første «coworking space.» Om så er tilfelle vites ikke, men at det 10 000 kvadratmeter store huset er en oase for gründere, kunnskapsbedrifter og virksomheter i en oppstartsfase, er det liten tvil om.

Kreativ kuvøse for en organisasjon i bevegelse

Vi har på alle måter hatt et førsteklasses leieforhold hos Standard Norge som fram til nå har passet oss ypperlig. Det gikk i og for seg også fint med det forholdsvis sparsommelige enmannskontoret vi arvet fra det forrige sekretariatet. Så lenge sekreteriatet besto av tre stykker som sjelden var der samtidig. Det som til syvende og sist trigget flytteprosessen var da også ansettelsen av Anne Østerbø Mevatne. For fire stykker var det ikke plass til på kontoret.

Først prøvde vi å få utvidet vårt tilmålte areal hos Standard Norge. For det har jo unektelig vært givende og hensiktsmessig å dele lokaler med dem. Ikke bare har vi hatt et nært kollegialt og faglig fruktbart forhold, vi har også mange felles møtepunkter og sitter sammen i en lang rekke standardiseringskomiteer. Dessverre hadde de selv plassproblemer på grunn av utvidelser og nyansettelser. Så det måtte vi slå fra oss.

Ikke gitt å få plass

Rundt oktober 2017 begynte derfor vår raskt voksende organisasjonen så smått å se seg rundt etter egnede lokaler. Målet ble tidlig i prosessen å finne en biotop som kunne tilby et attraktivt og annerledes kontaktnett. Seks steder blinket seg ut som aktuelle kandidater. I og med at vi allerede hadde jobbet mye med den nye strategien – og i den landet på at innovasjon ville spille en vesentlig rolle i buildingSMART Norges fremtid – så falt det endelige valget på MESH i Tordenskiolds gate. Et hus som i løpet av kort tid har blitt et kreativt kraftsentrum i Oslo.

MESH smykker seg med å være Oslos første «coworking space.» Om så er tilfelle vites ikke, men at det 10 000 kvadratmeter store huset er en oase for gründere, kunnskapsbedrifter og virksomheter i en oppstartsfase, er det liten tvil om. I løpet av drøyt to og et halvt år i drift har antall leietakere gått fra knapt ti til mer enn 300. Fra andre januar inngikk buildingSMARTs ansatte hoder blant disse.

Ett av målene med MESH er å senke barrieren for å drive med innovasjon og de tar derfor bare inn leietagere som har noe å tilføre helheten. MESH er opptatt av å ha mange forskjellige perspektiver fordi det gir flere gode ideer, at det blir et bedre miljø av å mikse forskjellige typer mennesker og virksomheter. Av den grunn måtte vi sende inn en søknad. Heldigvis fant de at vi representerer et miljø som utgjør et verdifullt tilskudd til de andre på huset.

Åpen og fleksibel kontorløsning

Noe eget kontor er det dog ikke snakk om. Riktignok finnes det dedikerte kontorer også på MESH, men løsningen buildingSMART-sekretariatet har gått for er en fleksibel landskapsløsning hvor man finner seg en ledig plass fra dag til dag. Alt man strengt tatt har behov for er jo mobilen og laptop’en, og det man måtte kreve av en kontorplass begrenser seg gjerne til en god stol, en pult, et trådløst nettverk og en stikkontakt. Dessuten er det alltid et møterom ledig et eller annet sted på huset og det er masse fellesarealer og arrangementslokaler i en rekke ulike størrelser.

Det kanskje mest interessante med konseptet er nok allikevel de mange spennende nettverks-arrangementene, hvor man får innblikk i hva de andre på huset sysler med. Her er det rike muligheter til å høste synergier og finne innovative krefter med felles interesser og mål.

Friske ideer og nye vinklinger

Vi har et håp om at vi på denne måten kan nå ut til en videre krets med det glade budskap og knytte kontakter med folk og miljøer vi ellers kanskje ikke ville kommet i kontakt med.

Det kan vise seg å være gull verdt. Vi tror at buildingSMART som sådan kan fortelle flere om hva vi holder på med og hvorfor det er smart. Og dessuten synliggjørte de store mulighetene som ligger i Norges største næring, for miljøer utenfor sfæren. Kanskje kan vi få innspill fra mennesker med annerledes kompetanse – med andre ideer – og involvere dem i utviklingen.

En ting er sikkert, fremtiden skapes ikke i et vakuum.

En raus og inkluderende arena

For nåværende medlemmer vil den største konsekvensen av flyttingen først og fremst være at buildingSMART – og de økte ressursene i administrasjonen – blir mer tilgjengelige. Samtidig vil vi i tråd med den nye strategien jobbe målrettet for å gjøre buildingSMART til en åpen og nøytral arena for innovasjon i den norske byggenæringen.

Vi ønsker å framstå som et sted hvor våre medlemmer – og næringen forøvrig – kan få faglig påfyll, inspirasjon og finne ett kompetent nettverk. Vi vil ha flere arrangementer, hackathons og nettverksmøter. Både rendyrkede medlemsmøter og arrangementer åpne for alle interesserte.

At vi nå holder til på MESH håper vi signaliserer at vi er i ferd med å bli en felles arena for innovasjon og unnfangelse av fremtidens løsninger.

Les mer om MESH og The Creators Community her

Besøk oss gjerne. Du finner oss her.