Prosjekter

FOTO/ILLUSTRASJON: Nordic Office of Architecture. Du kan lese mer om hvordan åpenBIM er brukt i T2 prosjektet her.

buildingSMART Norge deltar i – og støtter opp om – flere viktige utviklingsprosjekter og forstudier. Vi er også delaktige i utforming av en rekke rapporter. Blant de viktigste i løpet av 2015, vil vi gjerne trekke fram følgende:

 

  • Screen Shot 2016-03-15 at 16.20.18Forprosjektet «BIM i Sørum» er ment å bidra til å utvikle løsninger for bruk av åpenBIM i forbindelse med søknad og behandling av byggesaker og som en sentral del FDVU-dokumentasjon. Prosjektet har også sett på hvordan standardisere bruk av åpenBIM for kommuner i sin rolle som bestillere og byggeier. Dette forprosjektet ble delfinansiert av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) med 300 000 kroner i 2015. Prosjektbeskrivelsen for hovedprosjekt, og søknad om delfinansiering ble levert i september.

 

  • Prosjektsøknad «FDVU-BIM» for eksisterende bygg er et prosjekt ment å bidra til utviklingen av standardisere krav til
    åpenBIM for registrering (skanning og modellering) til bruk i FDVU-dokumentasjonen. Forprosjektet er utviklet av Rendra AS på bestilling fra DiBK. Rendra og buildingSMART har samarbeidet om beskrivelsen av hovedprosjektet og søknaden om delfinansiering til DiBK. Søknaden ble levert i oktober.

 

  • Forstudien «buildingSMART Dataordbok» for byggesak, FDVU og energi, ser på nytteverdi og hindringer for å kunne ta i bruk buildingSMART Dataordbok som støtte for prosesser rundt byggesak, FDVU og energiberegning. Forstudien er bestilt av DiBK i 2014. Første versjon ble levert i juli, den tredje – og endelig versjonen – i desember.

 

  • Rapporten «buildingSMART Dataordbok i Norge» er et samarbeid mellom Standard Norge og Boligprodusentene, ment å beskriver behov og hindringer for å ta i bruk buildingSMART Dataordbok i Norge. Rapporten er utviklet på bestilling fra DiBK som delfinansierte arbeidet med kroner 500 000. Rapporten – og søknad om delfinansiering for etableringen av et norsk sekretariat for å ivareta arbeidet, ble levert i august.