Kommunikasjon

ILLUSTRASJON:: Lund Hagem Arkitekter/ Atelier Oslo. «Nye» Deichmanske set fra fra vest mot Operaallmenningen. Du kan lese mer om hvordan åpenBIM i sin tid gjorde en stor forskjell under prosjekteringen, her.

Informasjon, nyhetsbrev og hjemmesider

Hjemmesiden er ikke lenger foreningens viktigste, verktøy for formidling av informasjon om vårt liv og virke. Rollen som den viktigste formidlingskanal har som tidligere spådd blitt sosiale medier, og da spesielt Facebook og Twitter. Nettsidene er dog fortsatt en meget viktig kanal for formidling av historier – egne og andres – om hvordan åpenBIM brukes, ute og hjemme. Og ikke minst som et arkiv for alt det som genereres – og har blitt generert – av informasjon om våre standarder og vårt arbeid.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet fremhever problemstillinger som er relevante for brukere av åpenBIM, og forsøker å skape oppmerksomhet og inspirasjon for prosjekter som bruker åpenBIM. buildingSMART Norge utgir og får publisert løpende nyhetssaker i mange av de kanalene som er relevante for digitalisering av BAE-næringen. Et utvalg av disse publiseres løpende på Facebook og samles opp og distribueres som nyhetsbrev til interesserte og våre medlemmer.

Du kan melde deg på nyhetsbrevet her

Facebook, Twitter og LinkedIn

I løpet av 2017 har vår Facebook-side og Twitter-konto blitt de viktigste kanalene når det kommer til effektiv formidling av nyheter, historier og invitasjoner. Dette er en trend vi ikke er alene om. Den gjelder etterhvert alle medier i Norge. Fordelen for en liten «nyhets-aktør» som buildingSMART er at vi her kan fortelle våre historier til et stort publikum, uten innblanding, i formater som gir oss – og våre historier – en gjennomslagskraft vi tidligere bare har kunnet drømme om. Ved flere anledninger har vi opplevd at våre nyhetssaker når et publikum på langt over 20 000. Per 31.12.2017 hadde vi 1652 følgere på Facebook og 664 på Twitter.

Foreningen har også en egen side på LinkedIn, for formidling av nytt og kontakt med buildingSMART. Her har vi et lavere, men økende antall følgere.

Vi er glade for alle følgere, både på FacebookTwitter og LinkedIn.

Mange grunner til å elske Slack

I buildingSMART Norge har vi i lengre tid benyttet oss av «Slack.» I løpet av 2017 har dette blitt en kommunikasjonsplattform vi ikke klarer oss uten i det daglige. Ved å lage en åpen kanal for åpenBIM har vi maktet å skape engasjement også fra ansatte i alle de virksomhetene som er medlem, og på den måten senket terskelen for å delta aktivt. Med Slack kan nå alle ha hele buildingSMART-nettverket med seg i lomma når de er på farten. Og på den måten alltid ha tilgang på det ypperste som finnes av åpenBIM-ekspertise fra en samlet næring.

I utgangspunktet ble plattformen tatt i bruk for å håndtere den interne kommunikasjonen i sekretariatet, men det tok ikke lang tid før vi innså at Slack også er et ypperlig verktøy for å bygge små og store nettsamfunn. Plattformen gjør det også svært enkelt og presist å komme i kontakt med riktig person, få veiledning, diskutere med mange samtidig, komme med innspill eller dele filer.For eksempel kan en arkitekt som har tekniske spørsmål nå en utvikler av den respektive programvaren med en kort henvendelse. Slack er et effektivt og svært direkte medium for kommunikasjon, deling av informasjon og gjenbruk av erfaringer.

En vesentlig del av Slacks fortrinn når det kommer til elegant og effektiv kommunikasjon er inndelingen i ulike kanaler forbeholdt spesifikke diskusjoner, grupper og temaer. Men kan opprette kanaler som; design, utførelse, programvare, utdanning, byggherre, entreprenør, infra og fdvu.

For å få en god dyp innsikt i hvem som er deltagende, ønsker vi at alle som registrerer seg oppgir fullt navn og hvilken organisasjon de tilhører. Det er også en stor fordel om man deler opplysninger om hvem man er og hva man kan i sin profiltekst, slik at andre har en oppfatning av hvem man snakker med. Ved å legge inn noen stikkord i feltet «Interesser» har vi også en mulighet til å foreslå kanaler vi tror vil interessere deg.

Du er hjertelig velkommen og kan melde deg på her.