Heder og ære

ILLUSTRASJON: STATSBYGG/DIGIBYGG.På oppdrag fra Statens vegvesen bygger Statsbygg en kombinert trafikkstasjon og kontrollhall på til sammen 667 kvadratmeter på Gol. Dette er et pilotprosjekt innenfor Digibygg, med ekstra fokus på at alle prosjektmedarbeidere bruke de beste digitale verktøy. Når bygget står klart, skal det driftes gjennom bruk av blant annet stordata, sensorteknologi og fjernstyring. Du kan lese mer om prosjektet her.

buildingSMART Norge prisen 2017

Denne prisen deles ut hvert år til en person som har oppvist – eller oppviser – en ekstraordinær innsats for utvikling og implementering av åpenBIM i Norge.

FOTO: Geir Anders Rybakken, Ørslien/Statsbygg

buildingSMART Norge-prisen ble på årskonferansen 2017 delt ut til administrerende direktør i Statsbygg. Nikolaisen fikk prisen som en anerkjennelse av den tunge og viktige drivkraften han og Statsbygg har vært for utviklingen, implementeringen og utbredelsen av åpenBIM.

Nikolaisen er utdannet sivilingeniør i maskinteknikk fra NTNU fra 1986 til 1991 og har en mastergrad i prosjekt- og virksomhetsledelse fra BI.

Med sine visjoner for krav til digitale byggeprosesser og åpne internasjonale standarder, har Statsbygg under hans ledelse drevet utviklingen frem til et nivå som er vanskelig å forestille seg uten en motor av Statsbyggs størrelse.

I juryens begrunnelse heter det blant annet: «Nikolaisen har vært en fremoverlent leder som har gitt rom, muligheter og forventninger til egne ansatte og næringen, for oppfyllelse av Statsbyggs samfunnsansvar. Statsbygg som organisasjon, og deres engasjerte medarbeidere har vært med på å drive utviklingen av Buildingsmart, organisasjonen og standardene framover.»

Allerede i 2007 signaliserte Statsbygg at de ville ha BIM på åpne internasjonale standarder i sine prosjekter, fra oppstart til drift. Gjennom strategiske valg og aktiv stilling av strenge krav, har Statsbygg gjennom de siste 10 år sementert denne holdningen og dratt med seg andre statlige byggherre-organisasjoner fra stadig flere land over hele verden. Under et internasjonalt møte hos Statsbygg i 2016 signerte tolv byggherrer og eiendomsforvaltere fra statlig sektor – i ti land – en forpliktende avtale om å benytte digitale verktøy gjennom hele byggets levetid, uavhengig programvare.

Med opprettelsen av Digibygg viser Nikolaisen at han er en sann visjonær som tar ytterligere ansvar for å digitalisere samfunnet vi skal leve i. Han flytter grenser for hva som er mulig, fremmer innovasjon og viser at en ny standard for gjennomføring av byggeprosjekter er underveis.

Det er all grunn til å tro at denne satsingen blir en svært viktig brikke for å flytte en hel næring betydelige skritt nærmere en gjennomdigitalisert virkelighet, og på den måten skape varige endringer. Både lokalt og globalt.

Gratulerer!