Årsrapport 2015

Les styrets beretning

T2

Sterk, tydelig og ydmyk:

Vårt budskap engasjerer og når en stadig videre krets

2015 vil bli skrevet inn i historiebøkene som året vi endelig brøt isen og nådde et videre publikum med vårt budskap. Javisst har vi fortsatt en lang vei å gå før vårt arbeid, våre standarder og våre verktøy får den oppmerksomheten vi fortjener, men vi skal ikke mange årene bakover før vi slet med å få spalteplass og omtale selv i ytterst spissede, nisjeorienterte fagblader én gang i året. Sett i et slikt perspektiv er fjorårets gjennombrudd svært gledelig og bærer bud om bredere spredning og ytterligere engasjement i tiden som kommer. For det er ikke kruttet det skorter på.

Nyhetsdrevet konflikt

At konflikt vekker medienes oppmerksomhet fikk vi ettertrykkelig erfare på tampen av fjoråret. Den fjerde desember gikk Norske Arkitekters Landsforbund ut i Aftenposten og stilte spørsmålstegn ved Statsbygg krav om bruk av åpenBIM i forbindelse med konkurransen om nytt vikingtidsmuseum. Da vi delte Aftenpostens innledende artikkel på vår Facebook-side kom det mange gode og kvalifiserte kommentarer. Kommentarer som skapte en debatt vi sjelden har sett maken til. I løpet av to dager var det kommet inn 39 innlegg, 116 kommentarer og 1 300 klikk på innlegget. Ett innlegg som nådde drøyt 13 000 mennesker. Da vi noen dager senere publiserte tidligere daglig leder Steen Sunesens tilsvar, fra fagbladet Byggenæringens nettsider, gjentok debatten seg med enda høyere temperatur. Budskapet ble eksponert for 17 914 personer og vi oppnådde 1 426 likes og klikk på innlegg.

Målrettet profilarbeid

Selv om oppmerksomheten ved denne anledningen var nyhetsdrevet, er det liten tvil om at suksessen også skyldes det faktum at vi i løpet av 2015 har jobbet målrettet og systematisk med vår profil i sosiale medier. Det har virket. I løpet av fjoråret økte vi antall følgere med mer enn 250 prosent på Facebook alene. Kombinert med kontinuerlig tilstedeværelse i de største og mest leste fagbladene, har dette gitt oss mulighet til å komme ut med spissede budskap og informasjon til et publikum vi ikke trodde eksisterte for bare et år siden.

Stor oppslutning rundt årskonferansen

Det voksende antallet følgere i sosiale medier har også vært medvirkende til at våre arrangementer trekker flere mennesker enn noen gang tidligere. Ikke bare klarer vi i dag å målrette budskap til de riktige personene, vi makter også å holde engasjementet oppe gjennom stadig påfyll av gode artikler og effektiv spredning. Spesielt ved to anledninger i løpet av 2015 ga dette seg utslag i massiv påmelding og deltakelse. Årskonferansen ble den mest vellykkede noen gang, med mer enn 170 deltakende og 20 foredrag fordelt på tre ulike «løp.» Men også medlemsmøtet «FDVU – Show and tell» trakk så mange interesserte at vi til slutt måtte henvise folk til web-overføring. Det var rett og slett ikke plass til flere deltagende i salen.

Vinne gjennom å engasjere

Skal vi etablere åpenBIM som det «normale» for planlegging, bygging, forvaltning, drift, vedlikehold og utviklingen av våre bygg, må vi få hele næringen med. Stor og liten. For å få til det må vi fortsette å engasjere og skape debatt. Vi må vise fordelene og mulighetene for nye brukergrupper. Det er ikke nok at våre standarder er relevante, etterspurt, enkle, lett tilgjengelig og møter næringens krav, vi må også nå ut med vårt budskap til de som ennå ikke er i folden. Ved siden av å hele tiden være til stede fagpolitisk og sørge for at det tas gjennomtenkte og konsistente valg, er det å komme opp med gode, brukervennlige løsninger på konkrete utfordringer, vår viktigste oppgave. Vi har gjennom de siste seks årene konsekvent jobbet etter lange linjer. Selv om mange løsninger nå er trukket opp, har vi fortsatt flere i hatten. Ting vi har lagt mye arbeid i gjennom lang tid. Ting våre medlemmer vil nyte godt av. Ting som vil effektivisere deres prosesser og av den grunn vise seg på bunnlinjen.

«Felles veikart for digitalisering av byggenæringen.»

I desember i fjor la BNL, buildingSMART og Bygg21 frem sitt forslag til mandat og en plan for å utarbeide en strategi for helhetlig digitalisering av Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen – Et digitalt veikart. Sentralt i arbeidet er de mange pågående, gode initiativene innenfor digitaliseringen av den norske næringen. Målet er i korte trekk å samle og koordinere disse bedre. Det er også et mål å dra i gang digitaliseringen på de feltene som fortsatt henger etter. Arbeidet vil omfatte hele BAE-næringen og fokuserer på sømløs samhandling mellom alle sektorer i et livsløpsperspektiv. At vi har fått dette mandatet er ikke bare en stor ære, det er også et resultat av at vårt arbeid, vår opparbeidede kompetanse og vår metodikk blir lagt merke til langt utenfor den sfæren vi vanligvis jobber med og innenfor.

Vi trenger vår medlemmer, våre medlemmer trenger oss

Medlemmene er buildingSMART Norges fundament og sjel. Ikke bare sikrer våre medlemmer landet en mer effektiv, konsistent og bærekraftig BAE-næring, medlemskapet gir også en rekke direkte fordeler for de deltagende virksomheters organisasjon og dens ansatte. Fordeler som en samlet, norsk byggenæring nyter godt av hver dag. Blant disse fordelene vil vi spesielt trekke fram:

  • Bedre integrering av IFC i virksomhetens foretrukne applikasjoner
  • Gratis bruk av buildingSMART Norge Guiden
  • Tydeligere norsk innflytelse på de internasjonale standardene for åpenBIM
  • Gratis bruk av buildingSMART Norges læreplaner
  • Gratis deltakelse på buildingSMART Norges medlemsmøter
  • En gunstig pris for deltakelse på årskonferansen
  • Rimeligere sertifisering av virksomhetens brukere av åpenBIM
  • Innflytelse, medbestemmelse og store muligheter for nettverksbygging og kompetansedeling.

Vi setter stor pris på våre medlemmer som gjør alt dette mulig og ønsker et fortsatt godt samarbeid fremover. Sammen kan vi gjøre en forskjell. Sammen kan vi skape en sunn, lønnsom og bærekraftig næring.