Medlemsmøter og arrangementer

FOTO/ILLUSTRASJON: Anstein Skinnarland, buildingSMART Norge. Vi legger alltid stor vekt på smittende engasjement og dyktige foredragsholdere på våre arrangementer. Du kan melde deg på buildingSMART Konferansen 17. april 2018, her.

Medlemsmøter

Det ble avholdt fire vellykkede medlemsmøter i 2017. To av disse i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening. Hvorav to var så populære at vi til slutt måtte stenge for påmelding og henvise interesserte til å følge foredragene på nett. Tema og innhold i disse var:

Kombinert års- og medlemsmøte – 22. mars: I tillegg til vårt årsmøte ble medlemsmøtet i etterkant viet temaene forsyningskjede, logistikk og varedatabaser, og da med et spesielt fokus på buildingSMART Data Dictionary

Åpent medlemsmøte og pilotseminar i samarbeid med BIM-Verdinettverk – 7. juni: På møtet ble det sett nærmere på noen super-brukeres erfaring med praktisk anvendelse av åpenBIM i flere spennende prosjekter. Blikket ble blant annet rettet mot hva som skal til for å få til et tettere samarbeid mellom innovative IT-miljøer og en byggenæring i rask transformasjon.

Åpent medlemsmøte i samarbeid med Norges Bygg- og Eiendomsforening – 5. september: På møtet «åpenBIM sett i ett FDVU-perspektiv» tok vi blant annet for oss hva eiendomsbesittere gjør med sine ulike byggtyper for å få inn – og ikke minst brukt – FDVU-dokumentasjon fra sine prosjekterings- og as-built-modeller.

Åpent medlemsmøte i samarbeid med Norges Bygg- og Eiendomsforening – 14. november: For å vise fram praktisk bruk av digital eiendomsledelse basert på åpenBIM og buildingSMART-metodikken arrangerte vi møtet «Veien til digital eiendomsforvaltning går gjennom et konsistent, felles språk.» Formiddagen ble i det store og hele viet hvordan vi skal få til entydig tolkning av egenskaper og produktspesifikasjoner, slik at verken menneske og maskin ikke misforstår hva det snakk om, både når det kommer til innhold og egenskaper.

Konferanser

buildingSMART Norge-Konferansen 2017 – 25. april

Det ble avholdt en vellykket buildingSMART-konferanse også i 2017. Det overordnede fokuset var denne gangen hvordan digitaliseringen i stadig sterkere grad gjennomsyrer byggenæringen fra grunnen av og helt opp til toppen. Konferansen viste ettertrykkelig hvordan våre åpne standarder nå forandrer næringen på alle plan. Vi fikk sett nærmere på hvordan man med både enkle og avanserte midler i dag kan forenkle og effektivisere en rekke prosesser, systemer og arbeidsflyt.

Slido

Gjennom hele buildingSMART Konferansen 2017 deltok publikum – både de som var til stede i salen og de som fulgte den på nett – aktivt via Slido. En app som tillater innsending av spørsmål og deltagelse i løpende spørreundersøkelser.

De viktigste tallene har vi samlet her. 

Live-overføring 

For aller første gang gikk vi i fjor til det skritt å overføre hele konferansen på nett via Facebook. Det var en overveldende suksess og mer enn 2 200 personer fulgte oss til og fra gjennom dagen. Du finner opptakene av hver enkelt bolk her:

Første del: Metodikk for prosjektgjennomføring

Andre del: Standardisering, bestilling og krav

Tredje del: Varehandel, logistikk og buildingSMART Data Dictionary

Fjerde del: Teknologiske trender og ny anvendelse av åpenBIM

ComputerWorld konferansen ««Digitalisering av Byggenæringen» – 8. juni 

Sammen med Computerworld arrangerete vi den aller første heldagskonferansen om den pågående digitaliseringen av byggenæringen. En konferanse spesielt rettet mot en merkelig passiv og lite tilstedeværende IT-bransje. Håpet var at vi sammen med Computerworld kunne sette søkelyset på hvordan mennesker og virksomheter innen IT kunne bidra med å skape seg et stort og jomfruelig marked gjennom å hjelpe vår næring med å nå våre mål innen områder som miljø, logistikk, infrastruktur, HMS og prosjektstyring.

Konferansen ble en stor suksess og prosjektleder og primus motor fra ComputerWorlds side har i ettertid uttalt at han ikke kan huske å ha trukket så mange IT-hoder til ett førstegangs-arrangement.

Suksessen vil derfor bli gjentatt den 13. juni 2018